06 - 21 65 78 65 stuur een mail

Regelmatige column

Met ingang van 15 oktober 2009 is er regelmatig een Column van mij te lezen in de handelskrant voor industrie en bedrijf, “Vraag en aanbod”. De publicatie vindt plaats op de pagina “ondernemerszaken”.

De bedoeling is om periodiek te schrijven over onderwerpen die betrekking hebben op de dagelijkse praktijk rondom Arbo -en veiligheid. Hoe gaat dat certificeren nou in zijn werk, hoe doen andere bedrijven dat, hoe kom je een audit door enz. enz.

Meer info over deze krant is te vinden op: www.vraagenaanbod.nl

Met ingang van november 2009 heb ik zitting in de Arbo commissie van de VVT. VVT staat voor Vereniging voor Verticaal Transport. Dit is een branche organisatie voor bedrijven die mobiele kranen, verreikers en hoogwerkers exploiteren voor de (bemande of onbemande) verhuur aan derden.

De Arbo commissie is een groep Veiligheidskundigen en andere deskundigen uit de sector, die zich bezighoudt met vraagstukken m.b.t. Arbo en veiligheid. Voor meer informatie kijk op: www.verticaaltransport.nl

Bron: AEH nieuws (examenbureau AEH, Ter Aar)
Met ingang van 1 januari 2010 wordt er door AEH geexamineerd volgens
de nieuwe eind -en toetstermen. 
De Basisveiligheid examens blijven 40 vragen en 1 uur tijd om het
te maken. Bij de VOL-VCA examens is een uitbreiding van het aantal 
examenvragen van 60 naar 70 vragen. Bovendien is de tijd verlengd van
90 naar 105 minuten.
Tariefsverhoging examens B-VCA en VOL-VCA
I.v.m. een tariefsverhoging van het examenbureau wordt de VCA-cursus 
iets duurder.
Deze verhoging gaat in per 1 februari 2010.
Zie hiervoor: de tarievenlijst op deze site.
Nieuwe versie VCA 5.1 verwacht rond juni 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!
In oktober 2008 kregen we te maken met de nieuwe versie VCA 2008/05.
Nu komt daar een vervolg op namelijk de versie 5.1. Dit is nog niet openbaar
en er is alleen contact tussen ssvv en de certificerende instanties. Maar
ik heb de nieuwe versie al ingezien!!!
De beleidsverklaring die in de versie 5 voor VCA* gecertificeerde bedrijven
was verdwenen is weer terug. Daarnaast zijn wat omschrijvingen ver-
duidelijkt en is er meer afstemming met VCA in Belgie.
Heleen de Vries Lentsch Advies en opleiding heeft inmiddels haar 1 jarig
bestaan gevierd!! Geen grap maar echt waar op 1 april 1 jaar. Ik kijk terug
op een goed verlopen jaar met veel nieuwe contacten en klanten.
Alle bedrijven die in het afgelopen jaar door mij zijn begeleid voor
certificering of hercertificering VCA en ISO hebben dat behaald.
Ook alle B-VCA en VOL-VCA cursisten hebben hun diploma behaald.
Het slagingspercentage lag gemiddeld tussen de 90 en 100 %.
Landelijk zakt 25%, dus het resultaat is iets om heel tevreden over te
zijn.
Deze goede resultaten geven mij de motivatie om zo door te gaan.
Ik heb deze goede resultaten mede te danken aan de bereidwilligheid
van mijn klanten om de schouders er onder te zetten.
Print deze pagina

Heleen de Vries Lentsch - Westerdijk 56 - 06 21 65 78 65 - 2451 VC Leimuiden
wwww.veiligheidskundige-vca.nl - info@veiligheidskundige-vca.nl