06 - 21 65 78 65 stuur een mail

Pruik en andere bril

Sinds enige tijd is op SBS 6 weer het programma `Undercover boss`. Een directeur van een grote onderneming gaat meedraaien in zijn organisatie als werknemer. Om onherkenbaar te zijn is soms een ander kapsel, brilmontuur en werkkleding al ge-noeg. De bedoeling is om vanuit de positie van de werknemer te bekijken wat er speelt op de werkvloer. Wat goed gaat en wat niet en om te ervaren hoe de mede-werkers aankijken tegen hun werk en het beleid vanuit de directie.

Dit levert bijzondere gesprekken op met medewerkers die soms al tientallen jaren voor hetzelfde bedrijf werkzaam zijn. De medewerkers zijn over het algemeen heel openhartig en eerlijk over hun werk maar ook hun privé situatie. Ze proberen de `nieuwe werknemer` wegwijs te maken en te begeleiden. Maar vertellen ook over minder leuke kanten van hun werk. Bijvoorbeeld hoe onpraktisch een indeling van een restaurant is, een al 4 x beloofde maar steeds weer uitgestelde verbouwing en een broodbakker die al tijden zit met een kapotte deegmachine die maar niet vervangen wordt.

Tussendoor reageert de undercover directeur door soms per directe maatregelen door te bellen naar het hoofdkantoor. Naderhand worden de medewerkers waar de directeur in zijn undercover periode mee samengewerkt, uitgenodigd op het hoofd-kantoor. Hier maakt hij zijn werkelijke identiteit bekend en biedt medewerkers een oplossing voor de problemen die er spelen.

Maar nu komt het. Als de medewerkers worden uitgenodigd om naar het hoofd-kantoor komen hebben zij nog geen flauw vermoeden van wat er komen gaat.

Op het moment dat zij doorkrijgen dat degene die tegenover hen zit niet `zomaar een medewerker´ is maar de directeur, schrikken zij zich wild. Je ziet ze denken `o nee, dit is niet waar, wat heb ik allemaal gezegd`. Sommigen klappen volledig dicht. Gelukkig komt dat wel weer goed als ze van de schrik zijn bekomen. De directeur maakt dan duidelijk waarom hij de undercover actie heeft gedaan. En hij lost de geconstateerde problemen op.

Vanwaar dit hele betoog over het programma? Omdat hier weer eens duidelijk wordt hoe groot de kloof kan zijn tussen directie en medewerkers op de werkvloer. Waardevolle suggesties en informatie dringen nooit door tot de directie omdat medewerkers dit niet durven te zeggen. Bang dat hun positie gevaar loopt of dat ze als lastig worden versleten. De directie komt te weinig op de werkvloer en tussen de medewerkers.

Ik wist dit wel maar met dit programma wordt het nog eens extra duidelijk. Zelf deed ik ook eens een poging bij een bedrijf. Onder de medewerkers gonsde het van de op –en aanmerkingen, ideeën over betere werkomstandigheden, aanpassingen op machines etc. ik stimuleerde hen naar de directie te stappen maar daar stond men huiverig tegenover. Toen zette ik een ideeënbus in de kantine. Vol verwachting maakte ik deze na een aantal weken open. De oogst, 1 briefje waarop stond dat er meer vrouwen moesten komen bij het bedrijf waar bijna uitsluitend mannen werken. Achteraf bleek dit ook nog geschreven door een vriendin van een van de medewer-kers in een balorige bui op vrijdagmiddag.

Er zit dus niets anders op voor die directeur, gewoon undercover gaan…

Print deze pagina

Heleen de Vries Lentsch - Westerdijk 56 - 06 21 65 78 65 - 2451 VC Leimuiden
wwww.veiligheidskundige-vca.nl - info@veiligheidskundige-vca.nl