06 - 21 65 78 65 stuur een mail

Landelijk www.rie-register.nl : bedrijfsrisico’s te lijf in elk bedrijf!

Na het winnen van de prijs in november 2014 voor Het Beste RIE-dee, hebben veel activiteiten plaatsgevonden. Er zijn vele contacten gelegd met de grote partijen die een rol spelen in de uitwerking van het idee. Ook is er promotie en campagne gevoerd om een netwerk van veiligheidskundigen op te zetten die ondernemers kunnen gaan ondersteunen bij het uitvoeren van de RI&E.

Landelijk www.rie-register.nl: bedrijfsrisico’s te lijf in elk bedrijf

 

Sinds 15 juni 2015 bestaat de website www.rie-register.nl. Doel is om veiligheidsrisico’s bij alle bedrijven blijvend aan te pakken. Bedrijven en arboprofessionals  vinden elkaar hier voor het uitvoeren van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Op de website staat informatie, advies en een landelijke register met aangesloten arbodeskundigen en veiligheidskundigen door heel Nederland. Bedrijven die al een RI&E hebben geregistreerd zijn ook zichtbaar.

Elkaar vinden Voor iedere werkgever met medewerkers is een RI&E vanuit de Arbowet verplicht. Weinig bedrijven zijn zich hiervan bewust en riskeren hoge boetes. Door te weten wat de risico’s zijn, kunnen ze ook worden aangepakt. Door de website kunnen bedrijven en veiligheidskundigen elkaar vinden”, zegt Heleen de Vries Lentsch, zelf veiligheidskundige en initiatiefneemster van de website. Doel van de website is om bedrijven bewust te maken van de noodzaak en de vele voordelen van een RI&E.

Goed werkgeverschap Wanneer een bedrijf zorgvuldig omgaat met risico’s zorgt hij goed voor zijn medewerkers, maar zeker ook voor hem zelf. Het bedrijf voldoet aan (wettelijke) verplichtingen als werkgever en biedt zijn medewerkers een veilige en gezonde werkplek. Risico’s zijn in beeld en blijven onder de aandacht. Het landelijke register helpt bedrijven hierbij en maakt een RI&E toegankelijk en altijd vindbaar.

Registratie van RI&E Bedrijven kunnen op een afgeschermd onderdeel van de website www.rie-register.nl hun bestaande of nieuwe RI&E registeren.Handig omdat de RI&E altijd vindbaar en toegankelijk is voor de ondernemer. En het bedrijf staat ook in het openbare register. Daarmee laat u zien dat u aandacht heeft voor het naleven van de Arbowet en voldoet aan de zorgplicht naar medewerkers. Uw RI&E in het register betekent ook een handige jaarlijkse herinnering om uw RI&E te controleren. Veiligheidskundigen en arbodeskundigen zijn ook aangesloten en kunnen daar waar nodig helpen.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met Heleen de Vries Lentsch, veiligheidskundige en initiatiefnemer www.rie-register.nl. Zij is bereikbaar via e-mailadres info@rie-register.nl of via telefoonnummer 06 21 65 78 65.

Wat er aan vooraf ging

Heleen de Vries Lentsch Advies en opleiding heeft deelgenomen aan de wedstrijd die door het Steunpunt RI&E werd uitgeschreven. Het doel van deze wedstrijd is: zorgen dat de RI&E binnen de MKB bedrijven in Nederland bekender wordt. En dat er actief mee gewerkt gaat worden.

In een gezond bedrijf zijn werknemers positiever en productiever. De risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) levert een actieve bijdrage aan een veilige en gezonde werkomgeving. Daarom is het verplicht voor bedrijven met personeel om een RI&E uit te voeren. Toch heeft ruim de helft van de MKB-ers geen RI&E!

Heleen heeft een plan ontwikkeld om dit te realiseren. De vakjury heeft haar idee beloond met een geldprijs van 15.000 euro. Het geld moet worden besteed aan het verder ontwikkelen en uitvoeren van het idee in de praktijk. Binnenkort zal op deze site meer inhoudelijke informatie volgen over het idee en de vorderingen.

Ook op de site van het Steunpunt RI&E is meer informatie te vinden over de wedstrijd en het vervolg. Ga daarvoor naar www.rie.nl.

 

De winnende ideeën:

  • Dragen actief bij aan een hoger aantal uitgevoerde RI&E’s
  • Dragen bij aan de bekendheid van de verplichting een RI&E te maken
  • Zijn primair gericht op MKB
  • Realiseren zoveel mogelijk bereik en effect in verhouding tot de investering

winnaar-beste-RIE-dee

Print deze pagina

Heleen de Vries Lentsch - Westerdijk 56 - 06 21 65 78 65 - 2451 VC Leimuiden
wwww.veiligheidskundige-vca.nl - info@veiligheidskundige-vca.nl